SONDA TAKMA

SONDA TAKMA

Üriner kateterizasyon (idrar sondası takma) idrar akışını sağlamak için üretra yolu ile mesaneye içi boş bir tüp yerleştirilmesidir. Kısa(0-7 gün), orta (7-28 gün) ve uzun (28+ gün) olmak üzere üç çeşidi vardır.

İdrar sondası takmaktaki amaçlar şu şekilde sıralanabilir;

  • İdrar boşaltımını sağlamak,
  • Steril idrar örneği almak,
  • Hemodinamik dengesi bozulan hastada saatlik idrar çıkışını izlemek,
  • İdrar sızıntısını (inkontinans) önlemek,
  • İnkontinansı olan hastalarda bölgeyi korumak.


Uzman Sağlık Kabini olarak bireylere ihtiyaç duyduklarında hastanın yaşını ve cinsiyetini göz önünde tutarak bu hizmeti vermekteyiz.